ELGPN

База доказа о ефектима целоживотног вођења: ВОДИЧ КРОЗ КЉУЧНЕ НАЛАЗЕ ЗА ДЕЛОТВОРНУ ПОЛИТИКУ И ПРАКСУ. ПРОШИРЕНИ ПРЕГЛЕД.