ELGPN

Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером (ВУК)

ELGPN Tool No. 4 in Serbian language